ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 10

തെങ്ങ് ചതിക്കില്ല..

തെങ്ങ് ചതിക്കില്ല..

MY FIRST 2 MINUTE SHORT FILM -WATCH IT - LIKE IT - SHARE IT

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. അഖി സംഗതി കലക്കീട്ടോ ഭാവുകങ്ങള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ഇത്തരം നല്ല വര്‍ക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല.....

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ