വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 16

മെസ്സേജ്

മെസ്സേജ് 

എനിക്ക് ഈയിടെയായി ധാരാളം മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്... 
സൌഹൃതം വില്‍ക്കാനുണ്ട്ത്രേ!!!
ആണുങ്ങള്‍ക് പെണ്‍സൌഹൃതത്തിനും തിരിച്ചും 
ഒരു പ്രത്യേക ഫോര്‍മാറ്റില്‍ മെസ്സേജ് അയച്ചാല്‍ മതിയത്രേ... 
സൌഹൃതം കിലോകണക്കിനു ലഭിക്കും... 
അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച എന്റെ കപടമനസ്സ്,
 പുരോഗമന ആശയത്തിനു എതിരാകാം  എന്ന ഒരുപായം കണ്ടെത്തി
നിമിഷങ്ങല്‍ക്കുളില്‍ തന്നെ സെന്റ്‌ ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തി..