വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 1

തിരിച്ചറിവ്


{ഞാനും നീയും എന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത്‌ പി.വി.ജോണിന്റെ പോസ്റ്റിനു കമന്റ്‌ ആയി എഴുതിയത് }ഞാനും നീയും ഒരൊറ്റ മനസ്സായിരുന്നപ്പോഴും

ഒരു ശരീരമായിരുന്നപ്പോഴും

ഓര്‍ത്തിരുന്നില്ല 

രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വാക്കുകള്‍ ആണെന്ന്...